Vad är Ultra V Trådlyft?

Ultra V Trådlyft har snabbt blivit en ledande metod bland hudföryngrings behandlingar. Anledningen är att patienterna snabbt och effektivt upplever estetiska resultat utan narkos, intensiv smärta eller lång konvalescens. Det är en behandlingsmetod som används för att lyfta och strama till, samt öka hudens elasticitet. Resultatet blir övertygande, förloppet är komplikationsfritt och individen kan omedelbart återgå till vardagen.

Vilka resultat kan förväntas?

Med Ultra V trådlyft uppnås ett naturligt lyft och därmed en föryngrande effekt med en fastare hudstruktur. Med hjälp av nedbrytbara PDO trådar, som sedan lång tid tillbaka använts vid kirurgi, stimuleras hudens vävnad och produktionen av kollagen och elastin ökar vilket ger en mer uttalad hudföryngring än vid t. ex. laserbehandling och påminner om ett ansiktslyft. Resultaten av trådlyft är i allra högsta grad individuella. Timra Medical AB förhåller sig rätten att inte i förhand garantera ett specifikt behandlingsresultat.

Hur går en behandling till?

En behandling med Ultra V Trådlyft startar alltid med noggrann rengöring av behandlingsområdet. Därefter anläggs en kräm med lokalbedövning. Denna kräver mellan 30-45 minuter för att verka. Därefter börjar man med att rita ut var trådarna ska läggas ut enligt ett specifikt nätverk för att optimera behandlingsresultatet. Efter att trådarna har anlagts får du en efterbehandlade kräm som du ska fortsätta använda efter behandlingen. Behandlingen tar totalt mellan 1,5 till 2 timmar.

Hur länge håller effekten av Ultra V Trådlyft?

Omedelbart efter behandlingen märks ett tydligt lyft, men maximal effekt av Ultra V behandling ses efter 3 månader. Därefter håller effekten i cirka 1.5 år beroende på individens livsstil och typ av hud. Regelbundna ”touch up’s” för att bibehålla den föryngrade effekten längre rekommenderas.

Läkningsprocessen efter en behandling med Ultra V Trådlyft

Läkningsprocessen efter en estetisk behandling är alltid individuell. Viss rodnad och svullnad samt blåmärken är normalt förekommande första veckan efter behandling. Stramhetskänsla är normalt de två första veckorna. I stort sett kan du omedelbart återgå till vardagen. Första dygnet efter behandling rekommenderas att du undviker smink, fysiskt krävande aktiviteter, bastu eller jacuzzi bad samt slag eller kraftig massage mot behandlingsområdet. För att optimera ditt läkningsresultat bör du följa läkarens muntliga och skriftliga eftervårds rekommendationer.

Vem passar att göra Ultra V Trådlyft?

Ultra V trådlyft passar både kvinnor och män, yngre och äldre. Yngre kan göra behandlingen för att kontinuerlig bibehålla en ungdomlig hud och äldre för att få ett mer ungdomligt utseende. Behandling med trådlyft utförs inte på minderåriga hos Timra Medical AB.

Fördelar med Ultra V Trådlyft

• Säker behandling
• Kort behandlingstid
• Tydliga resultat
• Inga ärr
• Kort återhämtningstid
• Mindre komplikationer än de tidigare mekaniska trådlyften

Behandlingsområden Ultra V Trådlyft
Ultra V Trådlyft behandlingsområden - ansikte