Svettbehandling med Botox

Behandling av överdriven svettning

Muskelrelaxerande kan användas för att minska överdriven svettning, så kallad hyperhidros. Hyperhidros kan medföra stort lidande för påverkade individer. I vissa fall kan det leda till ett undvikande beteende. Muskelrelaxerande kan minska svettproduktionen lokalt där det administreras. Behandlingen kan medföra obehag och smärta..

Tre procent lider överdriven svettning, s k hyperhidros

Onaturligt hög svettproduktion som ej hör samman med stress, nervositet eller någon sjukdom, är ett inte helt ovanligt tillstånd då cirka tre procent av befolkningen lider av detta. Det handlar i första hand om svettproduktion i armhålor, handflator, fotsulor, ansikte och ljumskar. Behandling av svettning i armhåla, händer och ljumskar är inte särskilt smärtsam men du kan få lokalbedövning för att kunna genomföra behandlingen med så minimalt obehag som möjligt.

Jag identifierar området med svettkörtlar och injicerar därefter muskelrelaxerande med tunna nålar. Vid behandling mot handsvett kan du få en övergående svaghet i handens muskler så att det exempelvis kan vara svårare att greppa om föremål första tiden. Efter hyperhidrosbehandling upphör svettningarna i det närmaste helt, och effekten sitter i 3–15 månader.

Läs mer:

Hyperhidros/extensiv svettning armhålor