Svettbehandling med Botox

Behandling av överdriven svettning

Som läkare tycker jag att det är superbra att kunna erbjuda botox även i medicinskt syfte vid överdriven svettning, så kallad hyperhidros. Hyperhidros kan orsaka stort psykiskt lidande hos såväl unga som äldre. Det kan också begränsa en socialt till den grad att man till slut får ett undvikande beteende. Botulinum toxinets effekt på svettproduktionen utnyttjas här på ett enkelt, effektivt och säkert sätt. Lägg dessutom till att det är relativt smärtfritt så har du en drömbehandling. Jag har träffat flera patienter genom åren som är hur nöjda som helst med denna behandling. Botulinum toxin är en av mina personliga favoriter!

Tre procent lider överdriven svettning, s k hyperhidros

Onaturligt hög svettproduktion som ej hör samman med stress, nervositet eller någon sjukdom, är ett inte helt ovanligt tillstånd då cirka tre procent av befolkningen lider av detta. Det handlar i första hand om svettproduktion i armhålor, handflator, fotsulor, ansikte och ljumskar. Behandling av svettning i armhåla, händer och ljumskar är inte särskilt smärtsam men du får alltid lokalbedövning för att kunna genomföra behandlingen med så minimalt obehag som möjligt.

Jag identifierar området med svettkörtlar och injicerar därefter toxin med tunna nålar. Vid behandling mot handsvett kan du få en övergående svaghet i handens muskler så att det exempelvis kan vara svårare att greppa om föremål första tiden. Efter hyperhidrosbehandling upphör svettningarna i det närmaste helt, och effekten sitter i 3–15 månader.

Läs mer:

Hyperhidros/extensiv svettning armhålor