Timra Medical - Logo med text

Anlita ALLTID legitimerad sjukvårdspersonal

Botulinum toxin är ett nervgift. Läkemedlet utövar sin effekt på cellerna genom att tillfälligt blockera musklernas förmåga att dra ihop sig. Muskeln förblir avslappnad vilket gör att rynkorna på huden ovanpå jämnas ut. Man kan också uppleva att huden får ett slätare utseende.

Botulinum toxin injiceras i muskulaturen och effekten är tillfällig. Ansiktet är uppbyggt av en fantastisk kombination av muskler som samspelar för att skapa olika ansiktsuttryck beroende på vilka muskler som för tillfället är aktiva. Detta är kärnan till varför du bör gå till legitimerad sjukvårdspersonal med god anatomisk kännedom för att undvika ”behandling” av fel muskel som kan leda till hängande ögonbryn eller ögonlock.

Hudföryngring med injektionsbehandlingar

I Skandinavien har naturlig skönhet alltid varit eftertraktat och inställningen till kosmetisk kirurgi har varit något återhållsam och tabubelagd jämfört med vissa andra länder. Men på senare tid har denna syn börjat mjukas upp. Många är ute efter att se yngre ut utan att för den delen vilja förändra sitt utseende. Toxinbehandling kan ge en tillfällig muskelrelaxation. Effekten kommer inom en vecka och maximal behandlingseffekt inträder inom två veckor. Med en erfaren behandlare kan man diskutera förväntningar och farhågor. Viktigt är att undvika överbehandling, dvs en helt stel ansiktsmimik, som inte upplevs som naturlig.