Timra Medical - Logo med text

Ta bort rynkor med muskelavslappnande?

”To age gracefully” är ett begrepp som man kan reflektera över. Mycket som kommer med åldern är postivt och berikande, såsom mognad, framgång och personlig utveckling. De fysiska konsekvenserna av åldrande är dock inte fullt lika eftertraktade, vilket genom åren medfört uppkomsten av den ena efter den andra estetiska behandlingen. Injektionsbehandling med toxin kan användas i muskelrelaxerande syfte. Toxinet blockerar tillfälligt muskelcellernas förmåga att dra ihop sig. Behandlingseffekten är tydlig men icke permanent. Behandlingen kan medföra ett visst obehag. Biverkningar finns, varför det är viktigt att behandlaren är legitimerad sjukvårdspersonal med god kännedom om läkemedlets effekt och kroppens anatomi. Övergående biverkningar såsom rodnad, svullnad och blåmärken kan förekomma.

Varför får vi då rynkor?

Vad är det då som händer i kroppen när man injicerar botulinum toxin? För att svara på frågan behöver man först förklara orsaken till rynkor. Grovt uttryckt kan man säga att rynkor i ansiktet orsakas av naturliga rörelser i ansiktsmuskulaturen, det vill säga vår ansiktsmimik. När vi blir äldre blir hudens elastiska förmåga nedsatt då produktionen av elastin och kollagen minskar. Stödjevävnaden för huden försämras också i och med att underhudsfettet i ansiktet avtar. Detta medför att linjer som uppkommer i ansiktsmimiken med tiden blir tydligare och till slut permanenta även när mimiken inte är aktiv.