Gummysmile/synligt tandkött när du ler

Reducera synligt tandkött i överkäken när du ler utan kirurgi! Här utnyttjar man effekten av botulinum toxin genom att förhindra aktivitet (dragning) i muskeln som drar upp överläppen och blottar tandköttet. Effekten kommer inom två veckor och sitter i ungefär 3-4 månader, individuella variationer förekommer. Ibland kan man behöva göra s k ”touch up´s” efter 2 veckor om effekten inte är tillräcklig, kostnadsfritt hos Timra Medical om vi finner det indicerat. Alla behandlingar föregås av en läkarkonsultation som ingår i priset!