Hakgropar/”apelsinhaka”

Hakgropar kan ge ett intryck av att man är sur eller grimaserar. Injektionsbehandling med botulinum toxin i musklerna i hakan leder till att musklerna slappnar av vilket leder till att huden på hakan slätas ut och groparna minskar och kan försvinna helt. Effekten kommer inom två veckor och sitter i ungefär 3-4 månader, individuella variationer förekommer. Ibland kan man behöva göra s k ”touch up´s” efter 2 veckor om effekten inte är tillräcklig, kostnadsfritt hos Timra Medical om vi finner det indicerat. Alla behandlingar föregås av en läkarkonsultation som ingår i priset!