Tandgnissling, avsmalning av nedre käken

Tandgnissling, eller bruxism som det också kallas, är en medicinsk åkomma som kan medföra problem med tänderna och ge besvärlig huvudvärk. Muskelavslappnande medel kan injiceras i massetermuskeln (kindmuskeln) som då försvagas och blir mindre aktiv. Detta medför att förmågan till tandgnissling minskar. Detta är en medicinsk behandling men som bieffekt har man sett att massetermuskeln blir mindre efter en sådan behandling, vilket ger en estetisk effekt i form av avsmalnad underkäke, en ovalare form på ansiktet. Effekten avseende tandgnissling/bruxism kommer efter ca fyra veckor och sitter i ungefär 4-6 månader, individuella variationer förekommer. Behandlingen kan också utföras i enbart estetiskt syfte men då kommer effekten med avsmalning av nedre ansiktet senare, efter ca 3-4 månader. Läkaren gör bedömningen om behandlingen görs på medicinsk eller estetisk indikation. Alla behandlingar föregås av en läkarkonsultation, som ingår i priset!