Hyalase

Hyalase kan användas om man drabbats av allvarlig biverkan av en fillerbehandling. Hyalase eller hyaluronidase som det också heter är en antidot till hyaluronsyra dvs filler.

Säkerhet – Hyalase licenspreparat

Hyalase är ett licenspreparat. Licensen är personligt utfärdat på dr Poli och godkänd av Läkemedelsverket. Licens kan enbart sökas av läkare. Det är ytterst ovanligt men man kan drabbas av allvarlig biverkan av nekros (vävnadsdöd) om fillers hamnat i ett kärl. Har man tillgång till Hyalase kan man häva detta på plats då detta måste göras så tidigt som möjligt.

Hur går en behandling med hyalase till?

En Hyalase behandling föregås alltid av en medicinsk konsultation, dvs liksom alla behandlingar föregås även denna av en genomgång av din medicinska bakgrund. Den medicinska bakgrunden syftar till att öka säkerheten, då det finns beskrivna fall med allergiska reaktioner av Hyalasebehandling. Behandlingen startar med noggrann rengöring av behandlingsområdet. Hyalase injiceras med en tunn nål och behandlingsresultatet kan i dem flesta fall ses redan direkt efter behandling. Behandlingen kan upplevas som smärtsam. Hyalas behandlingen dokumenteras alltid med före och efter bilder för din och behandlarens säkerhet.

Eftersom Hyalase bryter ner hyaluronsyra kan en behandling medföra att din kroppsegna hyaluronsyra i området också bryts ner. Men denna återbildas av kroppen med tiden. Du kommer erbjudas ett återbesök i samband med din behandling. Ibland man kan behöva upprepa Hyalase behandlingen. Observera att man alltid får genomgå ett såkallat allergitest på Timramedical om man inte har behandlats med Hyalase tidigare. Om du fått en allvarlig biverkan i form av vävnadsnekros kan det vara så att man inte hinner göra ett allergitest utan då är det viktigt att behandla så snabbt som möjligt samt att ha beredskap för att häva en eventuell allergisk reaktion.

Varför anlita oss?

Utförd av certifierad läkare

Din naturliga skönhet i fokus

Behandlingsskadeförsäkring via Folksam

Central klinik på Vasastan, Stockholm

boka tid
Säkerhet

Om du har frågor kring Hyalase kan du boka en konsultation. Observera att om du drabbats av en allvarlig biverkan skall du kontakta din behandlare omgående då tiden till att häva detta är av stor betydelse. På Timramedical får du kontaktuppgifter till din behandlare.

boka tid